Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.001
Objavljen: Kem. Ind. 60 (9) (2011) 447–457
Referentni broj rada: KUI-01/2011
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

150 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i 125 godina prisutnosti kemičara u Akademiji

N. Trinajstić+, S. Paušek-Baždar i V. Flegar

Sažetak

Opisano je osnivanje Akademije i uloga biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Navedeno je šesnaest prvih redovitih članova Akademije. Navedeni su i svi dosadašnji predsjednici Akademije. Do sada je samo jedan kemičar bio predsjednik Akademije – Gustav Janeček. Prikazane su promjene u ustroju i nazivu Akademije od njezina početka do danas. Današnji naziv Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, uveden 1991., već je ranije bio u uporabi, od 1941. do 1945. Navedeni su i svi kemičari redoviti članovi Akademije. Ukratko su prikazani Rad, časopis koji Akademija izdaje od 1867. i četiri članka Dragutina Čeha, prvi članci temeljeni na izvornome istraživanju u kemiji u Hrvatskoj. Navedeni su i svi članci koje je Janeček objavio u Radu. Dan je i popis svih Janečekovih doktorandica i doktoranada te naslovi disertacija i datumi doktoriranja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Josip Juraj Strossmayer, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Franjo Rački, prvi akademici, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, predsjednici Akademije, ustrojstvo Akademije, kemičari članovi Akademije, Gustav Janeček, Akademijin časopis Rad, kemijski članci u Radu, prvi doktorati iz kemije u Hrvatskoj