Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.029
Objavljen: Kem. Ind. 60 (12) (2011) 619–631
Referentni broj rada: KUI-29/2011
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

70. obljetnica prve sinteze adamantana

K. Mlinarić-Majerski, M. Šekutor i I. Škorić

Sažetak

U okviru proslave međunarodne godine kemije obilježena je i 70. obljetnica prve sinteze molekule adamantana u Zagrebu. U radu je dano sjećanje na Prelogovu sintezu adamantana te pregled dijela istraživanja u području adamantanske kemije u Zagrebu od 1971. do danas. Opisana su i neka istraživanja primjene adamantanske molekule u drugim sustavima poput adamantanskih krunastih etera, dipirometana i bisurea te fotokemija adamantilftalimida i fotokemijska priprava adamantanskih kinon-metida.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adamantan, propelani malih prstenova, adamantanski krunasti eteri, adamantanski dipirometani, adamantilftalimidi, kinon-metidi