Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.009
Objavljen: Kem. Ind. 61 (1) (2012) 1–7
Referentni broj rada: KUI-09/2011
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sezonske varijacije teških metala u oborinama na području Kantona Sarajevo

E. Šehbajraktarević, J. Huremović, A. Selović i K. Šehbajraktarević

Sažetak

Određivanje sadržaja teških metala (Cu, Cr, Cd, Mn, Ni i Hg) u uzorcima atmosferskih oborina provedeno je s ciljem procjene eventualnog onečišćenja. Uzorci oborina kontinuirano su sakupljani tijekom tri godišnja doba (zima, proljeće i ljeto) u razdoblju od prosinca 2009. do lipnja 2010. godine. Uzorkovanje je vršeno na dva lokaliteta Kantona Sarajevo: Bjelave (urbano područje) i Ivan Sedlo (ruralno područje). Rezultati su pokazali da je sadržaj teških metala (izuzev bakra i kadmija) viši u uzorcima oborina s lokaliteta Bjelave. Koncentracije metala u svim uzorcima kretale su se u intervalima: 0,52 – 19,08 μgL–1 (Cu), 0,007 – 2,55 μgL–1 (Ni), 0,006 – 0,26 μg L–1 (Cr), 0,02 – 3,86 μgL–1 (Cd), 0,13 – 21,59 μgL–1 (Mn) i 0,02 – 4,02 μgL–1 (Hg). Srednje vrijednosti koncentracija metala bile su ispod graničnih vrijednosti za pitku vodu koje su definirane od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Za većinu ispitivanih metala viši sadržaj dobiven je u oborinama uzorkovanim u razdoblju proljeće/ljeto.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teški metali, oborine, Bjelave, Ivan Sedlo