Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.004
Objavljen: Kem. Ind. 61 (2) (2012) 71–120
Referentni broj rada: KUI-04/2011
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

III. Organometalna i bioorganometalna kemija – ferocenski peptidi

V. Rapić+ i M. Kovačević

Sažetak

U ovom radu obrađeno je područje biokonjugata ferocena s prirodnim aminokiselinama i oligopeptidima, a u najvećem dijelu teksta riječ je o autorskom pregledu popraćenom u manjoj mjeri relevantnim literaturnim podatcima. Drugo poglavlje posvećeno je peptidima i peptidomimeticima, pri čemu je posebna pozornost posvećena α-uzvojnici i β-nabranoj plohi (kao najvažnijim elementima sekundarne i tercijarne strukture peptida), a potom i umjetnim β-plohama s neaminokiselinskim začetnicima okretâ. Treće poglavlje bavi se peptidima izvedenima iz ferocenkarboksilne kiseline i ferocenamina, kao i iz heteroanularno supstituirane ferocen-1,1'-dikarboksilne kiseline (Fcd) i ferocen-1,1'-diamina (Fcda). U četvrtom su poglavlju iscrpno opisani naši radovi o peptidima na osnovi 1'-aminoferocen-1-karboksilne kiseline (Fca). Sljedeće je poglavlje posvećeno novim monosupstitucijskim konjugatima Fcd i Fcda s aminokiselinama, a u šestom su dijelu obrađene vlastite publikacije iz područja vrlo aktualnih peptidomimetika – ferocenskih ureidopeptida i β-peptida. Opisana je konformacijska analiza novosintetiziranih ferocenskih konjugata u otopini i u čvrstom stanju s pomoću spektroskopskih postupaka (IR, 1D- i 2D-NMR, v. r.-NMR, temperaturno i koncentracijski ovisan NMR i CD) te na osnovi DFT-računa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

bioorganometalna kemija, ferocenski peptidi – dobivanje, reakcije, struktura