Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.013
Objavljen: Kem. Ind. 61 (3) (2012) 145–176
Referentni broj rada: KUI-13/2011
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Glosar razrednih imena polimera na osnovi kemijske strukture i molekulne arhitekture (Preporuke IUPAC 2009.)

V. Jarm

Sažetak

U izvješću su definirana razredna imena polimera na temelju razrednih imena polaznih monomera i posebnih značajki kemijske građe polimernih molekula (makromolekula), tj. na temelju razrednih imena prihvaćenih u literaturi o polimerima, materijalima, u znanosti i tehnologiji i u strukovnoj javnosti. Glosar je podijeljen u tri poglavlja: – Razredna imena na osnovi podrijetla, koja utvrđuju uobičajene razrede polaznih monomera kao “akrilni”, “dienski”, “fenolni”, “vinilni”. – Razredna imena na osnovi kemijske strukture utvrđuju se s obzirom na karakteristične skupine u glavnom lancu polimernih molekula kao što su (i) međujedinične skupine izvedene iz funkcijskih skupina, npr. “amid”, “ester”, “eter”; (ii) posebne atomske skupine, npr. “alkenilen”, “siloksan”, “sulfon”; (iii) prstenaste strukture, npr. “benzimidazol”, “benzoksazol”, “kinoksalin”. – Razredna imena na osnovi molekulne arhitekture utvrđuju cjelokupne oblike polimernih molekula s obzirom na vrstu njihova grafičkog prikaza kao “linearna”, “granata”, “dendritna”, “češljasta”. U poglavljima glosara redoslijed pojedinih naziva (natuknica) nije hijerarhijski. Svaka natuknica uključuje: a) razredno ime polimera; b) definiciju; c) posebne ili generičke primjere uključujući IUPAC-ova imena i strukturu ili grafički prikaz; d) poveznice s drugim razredima ili podrazredima polimera; e) napomene o uključenju ili izostavljanju graničnih slučajeva. Izvješću je dodano abecedno kazalo svih razrednih imena polimera načinjeno redoslijedom naziva u izvornom tekstu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

IUPAC-ov Odjel za polimere, arhitektura makromolekule, razredna imena polimera, imena polimera na osnovi podrijetla, imena polimera na osnovi strukture