Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.014
Objavljen: Kem. Ind. 61 (4) (2012) 205–214
Referentni broj rada: KUI-14/2011
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Poboljšanje i nadogradnja uzbunjujuće-sigurnosno-blokirajućeg sustava u proizvodnji dušične kiseline Petrokemije d. d.

N. Zečević, I. Hoško i S. Pavlaković

Sažetak

Svakom industrijskom procesu, osobito kemijskom, potrebno je posvetiti posebnu pažnju s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Zbog toga se proizvodni procesi trebaju kontinuirano pratiti kontrolnim i uzbunjujuće-sigurnosno-blokirajućim sustavima. U proizvodnji dušične kiseline Petrokemije d. d. izvorni uzbunjujuće-sigurnosno-blokirajući sustav bio je izveden u obliku električno-relejnog sigurnosno-blokirajućeg sustava i tranzistorskog uzbunjujućeg sustava. Radi povećanja sigurnosnih zahtjeva i poboljšanja postojećeg uzbunjujuće-sigurnosno-blokirajućeg sustava provedena je nadogradnja postojećeg s novim mikroprocesorskim sustavom. Novi uzbunjujuće-sigurnosno- blokirajući sustav, Simatic PCS 7, povezuje funkcije klasičnih logičkih kontrolnih sustava s uzbunjujuće-sigurnosno-blokirajućim funkcijama u zajedničku bazu kako bi se zadovoljili minimalne sigurnosne norme do razina sigurnosnih integriteta 2 i 3 s obzirom na standarde IEC 61508 i IEC 61511. Prikazan je pristup nadogradnje logike uzbunjujuće-sigurnosno-blokirajućeg sustava u proizvodnji dušične kiseline u obliku logičkog dijagrama koji je bio osnova za daljnje izvođenje radova. Na temelju izrađenog logičkog dijagrama i definiranih sigurnosnih zahtjeva, projekt je proveden u tri faze koje su bile faza analize i testiranja, ugradnje nove opreme te puštanje u pogon cijelog izvedenog sustava. Razvijen je sustav provjere svih sigurnosno-blokirajućih uvjeta, koji se može primijeniti i na druga postrojenja za proizvodnju dušične kiseline. S obnovljenim i nadograđenim uzbunjujuće-sigurnosno-blokirajućim sustavom postavljene su nove poboljšane sigurnosne granice te je osigurana osnova za daljnje unaprjeđenje proizvodnog procesa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

uzbunjujuće-sigurnosno-blokirajući sustav, proizvodnja dušične kiseline, obnova