Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2011.012
Objavljen: Kem. Ind. 61 (5-6) (2012) 295–303
Referentni broj rada: KUI-12/2011
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Nazivlje za povrativodeaktivacijsku radikalsku polimerizaciju prethodno nazivanu “kontrolirana” radikalska ili “živuća” radikalska polimerizacija (Preporuke IUPAC 2010.)

E. Vidović

Sažetak

Ovaj dokument definira pojmove vezane uz moderne postupke radikalske polimerizacije, gdje neki aditivi reagiraju povrativo s radikalima, omogućujući reakcijama poprimanje odlika živućih polimerizacija premda je neizbježno u određenoj mjeri zastupljena i terminacija. U novijoj tehničkoj literaturi za ove se reakcije, osim ostalih, upotrebljavaju i neformalni nazivi, “kontrolirane”, “kontrolirane/ živuće”, ili “živuće” polimerizacije. Ne preporučuje se uporaba tih naziva. Uporaba naziva “kontrolirana” dopušta se u slučaju kad je definirana vrsta kontrole prilikom njegova prvog spominjanja, ali puno ime koje se preporučuje za ove polimerizacije je “povrativo-deaktivacijska radikalska polimerizacija”.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ravnoteža aktivna-pritajena, aminoksilom posredovana, AMRP, prijenos atoma, ATRP, lančana polimerizacija, degenerativni prijenos, DTRP, kontrolirana, IUPAC-ov Odjel za polimere, živuća, nitroksidima posredovana, NMRP, radikal, RAFT, povrativo-deaktivacijska, povrativi adicijsko-fragmentacijski prijenos lanca